Loading

[THẢO LUẬN] Tin học đại cương

Thảo luận trong 'Ngành Toán, Tin, Thống kê Kinh tế' bắt đầu bởi Blue Moon, 12/9/11.

 1. Blue Moon

  Blue Moon Cáo Béo Cựu BQT

  Tham gia:
  28/7/11
  Bài viết:
  2,423
  Đã được thích:
  35
  ...........................
  Last edited by a moderator: 20/7/13
 2. sagi00999

  sagi00999 New Member

  Tham gia:
  15/3/12
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  bài 1
  Có n chiếc xe trong công ty vận tải,biết biển số xe và quãng đường vận chuyển tương ứng của xe đó trong ngày, viết phương trình dữ liệu tính và đưa ra quãng đường vận chuyển trung bình của các xe trong ngày và danh sách các xe có quãng đường vận chuyển cao hơn quãng đường vận chuyển trung bình

  bài 2
  sau khi khởi động thành công DOS ở ổ đĩa C thực hiện các thao tác sau sẽ cho kết quả là gì ?
  a, COPY A:THDC\*.BAK D: *.PAS
  b, TYPE G\PASCAL \BAI1.PAS>PRN
  c, DIR B: KTQD / A / P
  d, DISK COPY A: B:


  bạn nào giúp mình giải ra giấy rùi chụp ảnh gửi cho mình qua yh : [email protected]
  mình rất cần , bạn nà giúp mình dc hem
  Last edited by a moderator: 20/7/13
 3. Uro Nidler

  Uro Nidler Moderator Thành Viên BQT

  Tham gia:
  12/9/10
  Bài viết:
  717
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Bánh đậu xanh!


  BÀI 1: (lâu lâu không làm pascal nên mình không nhớ câu lệnh, viết tạm sơ đồ khối thôi nhé)

  Khai báo biến:
  QD, n, i : integer
  mảng 1 chiều n phần tử A
  chuỗi bốn kí tự S


  Nhập số lượng xe n

  QD:= 0

  Cho i chạy từ 1 đến n:
  Nhập biển số xe S
  nhập quãng đường xe vào A
  Tính tổng quãng đường QD= QD + A  Viết ra màn hình : ​
  Quảng đưỡng vận chuyển trung bình = QD/n
  Các xe chạy dài hơn quãng đường tb là​
  Cho i chạy từ 1 đến n: so sánh A với QD/n, nếu lớn hơn thì xuất ra màn hình S và A

  Kết thúc  BÀI 2:
  a, COPY A:THDC\*.BAK D: *.PAS

  copy tất cả file từ ổ A có đuôi .bak sang ổ D và đổi thành .pas

  b, TYPE G\PASCAL \BAI1.PAS>PRN

  hiện nội dung của file bai1.pas trong ổ G thử mục pascal và in

  c, DIR B: KTQD / A / P

  lệnh dir mình không nhớ

  d, DISK COPY A: B:

  copy dữ liệu ổ A sang B

 4. Green_Naruto

  Green_Naruto Super Moderator Thành viên BQT

  Tham gia:
  20/1/11
  Bài viết:
  1,505
  Đã được thích:
  12
  Nơi ở:
  Hà Nội Capital
  2 bài này ko quá khó, công thức cơ bản có trong giáo trình rùi mà bạn :-"
  Bài 2: c) Dir là viết tắt của Directory - Thư mục, DIR [đường dẫn] [\tên tệp] là câu lệnh có chức năng xem danh sách các tệp/thư mục con của thư mục đã chỉ ra trong đường dẫn, /P là tham số để đưa thông tin theo từng trang. /A là tham số hiện thị cả file ẩn.
  => Câu lệnh
  DIR B:/KTQD / A / P nghĩa là xem danh sách các tệp/thư mục con kể cả file ẩn theo từng trang ở trong thư mục KTQD lưu ở ổ đĩa B

  Bài 1: Giải thuật của Choke nè!
  Ta cần sử dụng mảng 1 chiều A có n phần tử (n chính là số xe). Trong đó, mỗi phần tử A sẽ lưu biển của xe thứ i. Và cần sử dụng thêm mảng 1 chiều B có n phần tử. Trong đó, mỗi phần tử B sẽ lưu quãng đg vận chuyển của xe thứ i.
  Cần 1 biến i để đếm, 1 biến s để lưu tổng quãng đường mà n xe đã chạy đc. Sau đó lấy s/n là ra quãng đường vận chuyển trung bình. In ra màn hình, tiếp tục chạy 1 vòng lặp để so sánh quãng đường các xe vs quãng đg trung bình, nếu lớn hơn thì show ra là OK =D


  Code:

  program hehe;
  use crt;
  var A: array[1..100] of string; B: array[1..100] of integer;
  i,n: integer;
  s: real;
  begin
  clrscr;
  write('Nhap so xe: ');
  readln(n);
  s:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
  write('Bien so xe thu ',i,': ');​
  readln(A);
  write('Quang duong xe do di chuyen: ');
  readln(B);
  s:=s+B;

  end;
  s:=s/n;
  writeln('Quang dg van chuyen trung binh cua cac xe la: ', s:4:2);
  writeln('Cac xe co quang duong van chuyen lon hon quang duong van chuyen trung binh la: ');
  for i:=1 to n do
  if (B>s) then write(A,', ');

  readln;
  end.

  Về thử đi nhé, sai cũng tự sửa luôn nha ;))
  Ps: Tự làm mới biết sai chỗ nào chứ >:)
  Chỉnh sửa cuối: 22/6/12
 5. Green_Naruto

  Green_Naruto Super Moderator Thành viên BQT

  Tham gia:
  20/1/11
  Bài viết:
  1,505
  Đã được thích:
  12
  Nơi ở:
  Hà Nội Capital
  @^: Đã làm rùi đó, check lại nha :-"
  Đừng làm phức tạp nó quá nhé ;)
 6. Uro Nidler

  Uro Nidler Moderator Thành Viên BQT

  Tham gia:
  12/9/10
  Bài viết:
  717
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Bánh đậu xanh!
  Pascal chẳng khó tí nào, có khi còn đơn giản hơn TCC ấy chứ!
  Thank Green nhé! Nhìn thuật toán lại nhớ ngày xưa cày pascal đi thi, cuối cùng thi vào kinh tế nên bỏ luôn! Giờ vẫn tiếc!
 7. ntpantpa

  ntpantpa New Member

  Tham gia:
  22/3/11
  Bài viết:
  52
  Đã được thích:
  0
  [Tin học đại cương][BT][SOLVED]Làm giúp mình với.....gấp gấp (01-05-2012)

  các bạn ơi làm giúp mình 3 câu tin học đại cương này với:


  Gửi tiết kiệm S đô với lãi suất cố định hàng năm là P%, X là số cho tr-ớc. S > 0, P > 0 và S < X. Chương trình sau đây có tác dụng gì? var S, X, P, SD: real; i: integer; begin write('S, X, P? '); readln(S, X, P); SD := S; i:=0; while SD < X do begin SD := SD + SD*P/100; i := i +1 end; writeln(i); readln end.

  Select one:
  a. Đếm và hiện số lần phải cộng thêm tiền lãi vào số dư của tài khoản tiết kiệm sao cho số dư vẫn không lớn hơn X.
  b. Tính số dư (vốn + lãi) sau mỗi năm gửi tiền.
  c. Chương trình có lỗi nên không thể xác định được kết quả.
  d. Hiện số năm cần chờ đợi để số dư đạt từ X trở lên.


  Cho ma trận các số thực A[n,m]. Hãy cho biết với các dữ liệu đảm bảo để thực hiện được, đoạn chương trình sau sẽ cho giá trị Tong là gì? For i := 1 To N Do Begin Tong :=A[i,1]; For j := 1 To M Do Tong := Tong * A[i,j]; End;
  Select one:
  a. Cả 3 kết luận còn lại đều sai.
  b. Là tích các phần tử trên mỗi cột của ma trận.
  c. Là tích các phần tử trong ma trận.
  d. Là tích các phần tử trên mỗi dòng của ma trận.


  Để chuyển điều khiển từ chu trình trong ra chu trình ngoài có thể dùng lệnh nào
  Select one:
  a. TO LABEL
  b. GO
  c. GOTO
  d. TO
  Last edited by a moderator: 29/6/13
 8. laogiacauco

  laogiacauco New Member

  Tham gia:
  6/12/11
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  trả lời nè
  1.d
  2.a
  3.c
 9. cobala_smile

  cobala_smile New Member

  Tham gia:
  15/9/11
  Bài viết:
  44
  Đã được thích:
  0
  mọi người làm giúp e bài này với ah. Đã bán n mặt hàng cho biết tên số lượng bán, đơn giá mua và đơn giá bán của từng loại mặt hàng. Viết chương trình lập bảng kê bán hàng gồm các cột: số thứ tự,tên hàng,đơn giá mua,đơn giá bán,tiền lãi/lỗ. In theo vần abc của tên hàng. THANKS MỌI NGƯỜI NHÌU!
 10. maithy_hp

  maithy_hp Active Member Cựu BQT

  Tham gia:
  10/1/11
  Bài viết:
  1,376
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Hải Phòng city
  program abc;
  var
  i,j,n,stt: integer;
  ten: array[1..100] of string[15];
  dm,db,sl,tl:array[1..100] of real;
  tg:real;
  tentg:string[15];
  begin
  write('so mat hang n ');
  readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
  write('nhap ten mat hang ',i,' ');
  readln(ten);
  write(nhap so luong mat hang ',i,' ');
  readln(sl);
  write('nhap don gia muA',i,' ');
  readln(dm);
  write('nhap don gia ban',i, ' ');
  readln(db);
  tl:=sl*(db-dm);
  end;
  for
  i:=1 to n-1 do
  for j:=i+1 to n do
  if ten>ten[j] then
  begin
  tentg:=ten; ten:=ten[j]; ten[j]:=tentg;
  tg:=dm; dm:=dm[j]; dm[j]:=tg;
  tg:=db; db:=db[j]; db[j]:=tg;
  tg:=tl; tl:=tl[j]; tl[j]:=tg;
  end;
  stt:=1;
  writeln(' in bang ban hang ');
  writeln('_______________________________________________________');
  writeln(' stt | ten mat hang | don gia mua | don gia ban | tien lai lo |');
  writeln('______________________________________________________');
  for i:=1 to n do
  begin
  writeln(stt:5; ' ', ten:15, dm:10:0,db:10:0,tl[i]:10:0);
  stt:=stt+1;
  end;
  writeln('___________________________________________________________')
  readln;
  end.[/i]
 11. Green_Naruto

  Green_Naruto Super Moderator Thành viên BQT

  Tham gia:
  20/1/11
  Bài viết:
  1,505
  Đã được thích:
  12
  Nơi ở:
  Hà Nội Capital
  Pro quá :x :x :x
  Bạn kia cóp về thì sửa lại 1 số chỗ chính tả vs chỗ xuất ra tên thì ko có ten:15:0 đâu =D
 12. Green_Naruto

  Green_Naruto Super Moderator Thành viên BQT

  Tham gia:
  20/1/11
  Bài viết:
  1,505
  Đã được thích:
  12
  Nơi ở:
  Hà Nội Capital
  Ôi, bạn tôi ơi, sao lại khai báo max length của ten là 15 mà lúc xuất ra chỉ là ten:10 => nếu có tên dài 15 ký tự thì nó sẽ bị cắt 5 ký tự àh :-"
  Mà cũng ko còn mấy nữa, chỉnh chỗ writeln cho đẹp và dễ hiểu nữa là OK =D
 13. maithy_hp

  maithy_hp Active Member Cựu BQT

  Tham gia:
  10/1/11
  Bài viết:
  1,376
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Hải Phòng city


  hợ hợ thế đang làm 15 c bảo sai!!!
  thế là tưởng phải nhỏ hơn
  nói chung mình chả hiểu mấy cái này!
  thậy dạy chỉ bảo, bao nhiêu tùy ở mình, thì t cũng chỉ biết thế,
  t thử trên máy tên nó ngắn nên cũng chả biết nó sai :))
 14. Green_Naruto

  Green_Naruto Super Moderator Thành viên BQT

  Tham gia:
  20/1/11
  Bài viết:
  1,505
  Đã được thích:
  12
  Nơi ở:
  Hà Nội Capital
  Ax, tớ ko nói 15 mà nói 0 cơ :-"
  ten:15
  :0, sai chỗ này! Nó có phải số thực đâu mà cần đến số chữ số sau dấu phẩy?
  VD:
  a=12334.5678,

  Tớ xuất nó ra: writeln(a:8:2); => Kết quả trên màn hình sẽ là 012334,56
  Tức là 8 là độ dài max, 2 là số chữ số sau dấu phẩy :p
 15. maithy_hp

  maithy_hp Active Member Cựu BQT

  Tham gia:
  10/1/11
  Bài viết:
  1,376
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Hải Phòng city  t viết nhầm thui!! hehe vì máy vẫn chạy mà, viết luôn trong chương trình có sai thì nó báo lỗi mà!
 16. maithy_hp

  maithy_hp Active Member Cựu BQT

  Tham gia:
  10/1/11
  Bài viết:
  1,376
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Hải Phòng city
  Tin học đại cương - kì 2 - 2012 (kì hè)

  Các anh/ chị/ bạn cho mình hỏi với ạ: đi thi có được mang giấy, vào không nhỉ!!! có mấy cái câu quy đổi, rồi nhân hệ 2 8 10 16 ấy tính nhẩm ạ :">
 17. lala123

  lala123 Member

  Tham gia:
  8/1/12
  Bài viết:
  32
  Đã được thích:
  0
  thầy giáo bảo là không được mang máy tính vào còn giấy hoặc tài liệu thì không nhắc gì. chắc là vẫn được cầm giấy
 18. Blue Moon

  Blue Moon Cáo Béo Cựu BQT

  Tham gia:
  28/7/11
  Bài viết:
  2,423
  Đã được thích:
  35
  Hôm em thi thì ko đc mang theo gì hết ạ :-S (à ngoại trừ quần áo + bút :)))
 19. emyeu181

  emyeu181 New Member

  Tham gia:
  31/8/12
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  [Tin học đại cương][BT][SOLVED]1 số bài tập (31-08-2012)

  Bài 1.

  Một cửa hàng kinh doanh n mặt hàng. Cho biết số lượng và giá bán của từng mặt hàng. Yêu cầu vẽ sơ đố khối thuật toán tính:

  a) Doanh thu của cửa hàng.
  b) Cho biết mặt hàng có doanh thu lớn nhất, nhỏ nhất là bao nhiêu.
  c) Sắp xếp doanh thu của các mặt hàng theo thứ tự tăng dần, giảm dần.
  d) Cho biết tỉ lệ những mặt hàng có doanh thu nhỏ hơn doanh thu trung bình.

  Bài 2.

  Một huyện có n hợp tác xã, cho biết diện tích đất canh tác và số lượng xã viên của từng Hợp Tác Xã. Vẽ sơ đồ thuật toán khối tính:

  a) Chênh lệch diện tích đất canh tác bình quân trên đầu người của HTX lớn nhất và nhỏ nhất.
  b) Tính tỉ lệ % của những HTX có diện tích đất canh tác trên đầu người nhỏ hơn Diện tích đất canh tác trên đầu người trung bình.

  Chỉnh sửa cuối: 31/8/12
 20. Uro Nidler

  Uro Nidler Moderator Thành Viên BQT

  Tham gia:
  12/9/10
  Bài viết:
  717
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Bánh đậu xanh!

  Bài 1:

  - Nhập n

  - Khai báo mảng Q(i), P(i), A(i); TR, TRmax, TRmin,

  - TR:= 0

  a; Cho i chạy 1 đến n:
  + nhập Q(i), P(i).
  + A(i) = Q(i) * P(i)
  + TR = TR + A(i)

  - Đưa ra doanh thu TR

  b;
  TRmax:= A(1)
  TRmin:= A(1)

  - Cho i chạy từ 1 đến n
  A(i)> TRmax thì cho TRmax:= A(i)
  A(i)< TRmin thì cho TRmin:= A(i)

  - Đưa ra TRmax, TRmin

  c; Sắp xếp doanh thu:

  - i:=1 to n
  j:= i+1 to n

  A(i) > A(j) (* Thay dấu > bằng < với sắp xếp nhỏ dần)

  tg:= A(i)
  A(i):= A(j)
  A(j):= tg


  -Cho i chạy từ 1 đến n:

  Đưa ra các A(i)

  d; Doanh thu < doanh thu trung bình:


  - Cho i chạy từ 1 đến n:
  A(i)< TR/n đưa ra i.

  Bài 2:


  - Khai báo các mảng S(i), q(i), SQ(i); SQmax, SQmin
  - Nhập n
  - S:= 0; q:= 0
  - Cho i chạy từ 1 đến n:
  + Nhập S(i), q(i)
  + S:= S + S(i)
  + q:=q +q(i)
  + SQ(i) = S(i)/q(i)
  - Sbq:= S/q

  SQmax:= SQ(1)
  SQmin:= SQ(1)
  - Cho i chạy từ 1 đến n:
  SQ(i)< SQmin thì SQmin:= SQ(i)
  SQ(i)> SQmax thì SQmax:= SQ(i)

  - Chênh lệch max: SQmax - Sbq
  - Chênh lệch min: SQmin - Sbq

  b, tỉ lệ diện tích đất canh tác:
  - Cho i chạy từ 1 đến n:

  SQ(i)< Sbq thì dem:=dem+1


  - tỉ lệ: dem/n

Chia sẻ trang này

Tự học Tiếng Anh mỗi ngày | Căn hộ The Gold View mặt tiền Bến Vân Đồn | Dự án Vinhomes Central Park của VinGroup | Mở bán tháp Gold River View | Bảo vệ | Viện dân số và các vấn đề xã hội | Game Bigone Online | sach luyen thi toeic | diễn đàn y khoa | diễn đàn sinh viên | cao đẳng y | trung cấp y dược | cao đẳng y dược hà nội | Cao đẳng Dược Hà Nội |