Loading

Quản trị doanh nghiệp - kì 3- năm 2012

Thảo luận trong 'Ngành Quản trị Kinh doanh' bắt đầu bởi vuongsang, 16/5/12.

 1. vuongsang

  vuongsang New Member

  Tham gia:
  12/9/10
  Bài viết:
  31
  Đã được thích:
  0
  [TABLE="width: 1022"]
  [TR]
  [TD="colspan: 12"]DẠNG 3: BÀI TẬP PHÂN BỔ CHI PHÍ GIÁN TIẾP (BÀI TẬP 3K)
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 11"]Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng của doanh nghiệp AAA như sau:-(/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD](đơn vị tính:-(/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]đồng)[/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"]Đơn vị[/TD]
  [TD="colspan: 2"]SPA[/TD]
  [TD="colspan: 2"]SPB[/TD]
  [TD="colspan: 2"]SPC[/TD]
  [TD="colspan: 2"]SPD[/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Chi phí vật chất trực tiếp[/TD]
  [TD="colspan: 2"]đồng /sản phẩm[/TD]
  [TD="colspan: 2"]120,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]30,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]10,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]15,000[/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giờ công sản xuất[/TD]
  [TD="colspan: 2"]giờ/sản phẩm[/TD]
  [TD="colspan: 2"]2[/TD]
  [TD="colspan: 2"]1[/TD]
  [TD="colspan: 2"]0.5[/TD]
  [TD="colspan: 2"]0.5[/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Đơn giá một giờ công[/TD]
  [TD="colspan: 2"]đồng /giờ[/TD]
  [TD="colspan: 2"]6,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]6,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]6,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]6,000[/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Chi phí thuê ngoài gia công[/TD]
  [TD="colspan: 2"]đồng /sản phẩm[/TD]
  [TD="colspan: 2"]10,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]5,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]0[/TD]
  [TD="colspan: 2"]0[/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giá bán[/TD]
  [TD="colspan: 2"]đồng /sản phẩm[/TD]
  [TD="colspan: 2"]550,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]170,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]40,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]45,000[/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Sản lượng[/TD]
  [TD="colspan: 2"]chiếc[/TD]
  [TD="colspan: 2"]150[/TD]
  [TD="colspan: 2"]500[/TD]
  [TD="colspan: 2"]1,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]2,500[/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Chi phí quản lý:-(/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 4"] 15,000,000 [/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Khấu hao TSCĐ:-(/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 4"] 115,000,000 [/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Yêu cầu:[/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 6"]Hãy dùng cách phân bổ chi phí gián tiếp theo chìa khóa K …[/TD]
  [TD="colspan: 2"]tính:-(/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 7"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"]1. Chi phí gián tiếp cho một đơn vị sản phẩm mỗi loại.[/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]2. Giá thành một đơn vị sản phẩm mỗi loại.[/TD]
  [TD="colspan: 3"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]3. Lợi nhuận đơn vị sản phẩm mỗi loại.[/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 3"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4. Tổng lợi nhuận.[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 3"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 6"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Cách giải bài tập này

  Dạng 2

  [TABLE="width: 662"]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 5"]BÀI TẬP LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 6"]Doanh nghiệp có hai phương án sản xuất một loại sản phẩm như sau:-(/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]TT[/TD]
  [TD]Khoản mục chi phí[/TD]
  [TD]Đơn vị tính[/TD]
  [TD="colspan: 2"]Phương án 1[/TD]
  [TD="colspan: 2"]Phương án 2[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1[/TD]
  [TD]Khấu hao máy móc thiết bị[/TD]
  [TD]đồng[/TD]
  [TD="colspan: 2"]1,050,000,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]453,600,000[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2[/TD]
  [TD]Chi phí sửa chữa máy móc thiết bị[/TD]
  [TD]đồng[/TD]
  [TD="colspan: 2"]45,000,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]50,400,000[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3[/TD]
  [TD]Bảo hiểm tài sản[/TD]
  [TD]đồng[/TD]
  [TD="colspan: 2"]45,000,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]25,200,000[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4[/TD]
  [TD]Năng lượng phục vụ quá trình sản xuất[/TD]
  [TD]đồng[/TD]
  [TD="colspan: 2"]60,000,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]25,200,000[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5[/TD]
  [TD]Năng lượng dùng vào sản xuất[/TD]
  [TD]đồng/sản phẩm[/TD]
  [TD="colspan: 2"]720[/TD]
  [TD="colspan: 2"]1,350[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6[/TD]
  [TD]Nguyên vật liệu dùng vào sản xuất[/TD]
  [TD]đồng/sản phẩm[/TD]
  [TD="colspan: 2"]4,950[/TD]
  [TD="colspan: 2"]9,000[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7[/TD]
  [TD]Chi phí đào tạo công nhân[/TD]
  [TD]đồng[/TD]
  [TD="colspan: 2"]60,000,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]67,200,000[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]8[/TD]
  [TD]Tiền lương, phụ cấp lương công nhân sản xuất[/TD]
  [TD]đồng/sản phẩm[/TD]
  [TD="colspan: 2"]2,250[/TD]
  [TD="colspan: 2"]2,250[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9[/TD]
  [TD]Chi phí bao bì đóng gói sản phẩm[/TD]
  [TD]đồng/sản phẩm[/TD]
  [TD="colspan: 2"]180[/TD]
  [TD="colspan: 2"]225[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10[/TD]
  [TD]Chi phí quảng cáo[/TD]
  [TD]đồng[/TD]
  [TD="colspan: 2"]135,000,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]134,400,000[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]11[/TD]
  [TD]Lương cán bộ quản lý[/TD]
  [TD]đồng[/TD]
  [TD="colspan: 2"]105,000,000[/TD]
  [TD="colspan: 2"]84,000,000[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]12[/TD]
  [TD]Chi phí biến đổi khác[/TD]
  [TD]đồng/sản phẩm[/TD]
  [TD="colspan: 2"]900[/TD]
  [TD="colspan: 2"]2,175[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"]Yêu cầu:

  1. Xác định chi phí cố định, chi phí biến đổi và công thức tính giá thành của mỗi phương án.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]2. Xác định điểm nút và giải thích ý nghĩa của điểm nút khi lựa chọn phương án.[/TD]
  [TD="colspan: 3"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"]3. Biết doanh nghiệp dự kiến sản xuất 190000 sản phẩm. Hãy xác định phương án nên được lựa chọn[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"] và tính mức tiết kiệm của phương án đó.[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]4. Vẽ hình minh họa kết quả tính toán.[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"]5. Nếu chi phí biến đổi của cả hai phương án và chi phí cố định của phương án 1 không đổi[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"]thì chi phí cố định của phương án 2 có thể giảm tối thiểu xuống bao nhiêu[/TD]
  [TD="colspan: 3"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"]để không phải thay đổi quyết định lựa chọn phương án trên đây?[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Trong các chi phí trên thì chí phì nào cố định chi phí nào biến đổi cái này dối quá 2. xxx_o_xxx

  xxx_o_xxx New Member

  Tham gia:
  28/7/10
  Bài viết:
  38
  Đã được thích:
  0
  ủa. đây là bài tập ngoài ngành à? dạng 3 chưa có cách giải hả bạn?
 3. xxx_o_xxx

  xxx_o_xxx New Member

  Tham gia:
  28/7/10
  Bài viết:
  38
  Đã được thích:
  0
  môn này cô tớ bảo được mang mà. bài tập thì có hết trong quyển ngân hàng đề rồi. quyển đấy cũng được mang vào luôn. hi.
 4. vuongsang

  vuongsang New Member

  Tham gia:
  12/9/10
  Bài viết:
  31
  Đã được thích:
  0
  ơ sao thầy Hậu ko đc mang vào thì phải
 5. thotrang_voivang1091

  thotrang_voivang1091 Member

  Tham gia:
  17/12/10
  Bài viết:
  41
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hưng Yên
  có quyển "thực hành QTDN" chứ ngân hàng đề nào nhể? trong bt nó có giải đâu, haizzz
 6. xxx_o_xxx

  xxx_o_xxx New Member

  Tham gia:
  28/7/10
  Bài viết:
  38
  Đã được thích:
  0
  cô bảo đề lấy từ trong quyển đó ra mà.
 7. hhduong

  hhduong New Member

  Tham gia:
  5/5/12
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  thầy Hậu không dạy lớp t pp mức lãi thô. không biết có phải ôn ko nhỉ?
 8. stefanie_stefanie

  stefanie_stefanie New Member

  Tham gia:
  29/7/10
  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  0
  thầy Tùng lớp t cũng chỉ dạy 2 dạng bt kia thôi
  thầy bảo chỉ có 2 dạng đó
 9. sat thu mat thon

  sat thu mat thon Active Member

  Tham gia:
  19/11/09
  Bài viết:
  1,050
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Bài tập không có phần lãi thô đâu bạn =D
 10. xxx_o_xxx

  xxx_o_xxx New Member

  Tham gia:
  28/7/10
  Bài viết:
  38
  Đã được thích:
  0
  vậy thì may quá. phần đó có vài bài tớ không biết làm.
 11. xxx_o_xxx

  xxx_o_xxx New Member

  Tham gia:
  28/7/10
  Bài viết:
  38
  Đã được thích:
  0
  mọi người cho tớ hỏi bài tập dạng ra quyết định thay đổi cơ cấu sản phẩm dựa trên cách tính phân bổ chi phí gián tiếp và tính lãi thô thì làm như thế nào vậy? cái này là phần cô giáo tớ giới hạn đấy. mà o biết làm như thế nào.
 12. sat thu mat thon

  sat thu mat thon Active Member

  Tham gia:
  19/11/09
  Bài viết:
  1,050
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Dạng này trong giáo trình có ví dụ mà bạn
  Hướng dẫn dễ hiểu lắm =D
 13. stefanie_stefanie

  stefanie_stefanie New Member

  Tham gia:
  29/7/10
  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  0
  thế rốt cục là có dc mang giáo trình vào k mọi ng
 14. xxx_o_xxx

  xxx_o_xxx New Member

  Tham gia:
  28/7/10
  Bài viết:
  38
  Đã được thích:
  0
  trong giáo trình trang nào vậy bạn? tớ chỉ thấy có mấy bài tính lãi thô và xác định giá thương lượng, giá tối thiểu thôi. có thấy bài dựa vào đó để xác định cơ cấu sản phẩm đâu.
 15. thotrang_voivang1091

  thotrang_voivang1091 Member

  Tham gia:
  17/12/10
  Bài viết:
  41
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hưng Yên
  kì này đc mang tài liệu.
  Đề có 4 câu. Đề của t như sau:
  câu 1: Đ/S, giải thích: 5 ý
  1.1. các cấp quản trị có thẩm quyền đối với các chức năng QT là như nhau?
  1.2.Số lượng các chức năng qt phụ thuộc quy mô và loại hình sản xuất KD.
  1.4.Tập trung quyền lực luôn luôn giúp NQT thực hiện thành công các kế hoạch đề ra
  1.5.ra qđ trong quản trị không đc sử dụng thông tin không chính thức.
  t quên mất 1 ý rồi, đại loại là dạng này giống trong sbt ấy. =D.
  câu 2: Thực chất của mô hình tổ chức theo chức năng, khi nào thì áp dụng mô hình này?
  giống như vở cô cho ghi rất rõ ràng. =D
  câu 3: lấy ví dụ về kỹ năng nhân sự? kỹ năng nhân sự cần thiết với mọi cấp QT?
  câu 4: dạng phân bô 3k. bài của t vào k1.
  Cơ cấu điểm là 3-2-2-3.
 16. sat thu mat thon

  sat thu mat thon Active Member

  Tham gia:
  19/11/09
  Bài viết:
  1,050
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Môn này không được mang tài liệu vào mà bạn
  Có cả bài tập và lý thuyết, tình huống
 17. xu_xu_lovely

  xu_xu_lovely New Member

  Tham gia:
  28/10/12
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  bạn nào có lời giarik? chia sẻ tý đi
 18. urpolaris

  urpolaris New Member

  Tham gia:
  14/7/11
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Kỳ này môn này có được mang giáo trình, tài liệu....vào ko mọi người?
  Ai có thông tin chính xác ko?
 19. Datbau

  Datbau Super Moderator

  Tham gia:
  1/9/10
  Bài viết:
  3,891
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Air Blade hội
  Ngoaif ngành là có cậu ạ @[email protected] Còn trong ngành tớ ko rõ @[email protected] Tớ học môn này 3tc. Cô bảo được mang =D
 20. urpolaris

  urpolaris New Member

  Tham gia:
  14/7/11
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Tớ đang cần hỏi trong ngành ý, hic. Tớ học môn này 5 chỉ. Có ai biết được mang tài liệu hay ko ko???

Chia sẻ trang này

Tự học Tiếng Anh mỗi ngày | Căn hộ The Gold View mặt tiền Bến Vân Đồn | Dự án Vinhomes Central Park của VinGroup | Mở bán tháp Gold River View | Bảo vệ | Viện dân số và các vấn đề xã hội | Game Bigone Online | sach luyen thi toeic | diễn đàn y khoa | diễn đàn sinh viên | cao đẳng y | trung cấp y dược | cao đẳng y dược hà nội | Cao đẳng Dược Hà Nội |